Utmattning

Utmattning

Jag har varit utmattad och kommit ur detta och därför vill jag nu hjälpa andra. Är du utmattad så har du både kroppsliga besvär och psykiska besvär som beror på långvarig stress. Varje förändring du gör är av betydelse.

Jag erbjuder dig hjälp med olika strategier och compassion. Vi utgår hela tiden ifrån din situation. Det jag kan hjälpa dig med är healing och rensning av ditt energisystem att ta bort blockeringar och låta din livskraft flöda igen.

Jag vill också erbjuda dig stresshantering som utgår ifrån medkänsla och olika coopingstrategier. Min stresshantering utgår ifrån våra ankar känslor kropp och återhämtning. Strategierna är enkla att utföra både inomhus och utomhus . Du kan tillämpa dessa strategier liggande sittande eller stående.

Själva insjuknandet går ofta långsamt med långvarig stress och bekymmer. När du har varit i utmattning ett tag vet du oftast vilken dag och vilken tid som själva insjuknandet skedde.

Du behöver hjälp mot både kroppsliga och tankemässiga symtom. Utmattning indelas i tre olika delar: förstadiet den akuta och återhämtningen

Du behöver olika typer av stöd förutom traditionell läkarvård. Den behandling jag ger dig utesluter inte medicinsk vård. Mina behandlingar är ett komplement till den vård du redan har.

De strategier jag erbjuder dig har jag prövat på mig och anser att de fungerar väldigt bra för att komma tillbaka till livet igen. Jag är nu frisk ifrån min utmattning.

Samtal med stresshantering kostar 395 kr inkl. moms och en session av healing kostar 395 kr inkl. moms. Du bokar via mitt kontaktformulär under “kontakt”

Annika