Kategori Uncategorized

Andligt uppvaknande, vad innebär det?

Andliga upplevelser och andligt uppvaknande

I det andliga uppvaknande ingår att förändras och att göra plats för nya insikter och förändringar. Det är ett tufft arbete att rensa ut de gamla mönster av paradigm och beteenden man har haft. I takt med att denna förändring äger rum bit för bit finns det vänner som inte hänger med eftersom de ännu inte har upplevt detta och inte vibrerar på samma frekvens.

Alla svagheter vi tidigare har haft skall rensas ut vilket innebär att vi måste låta sårbarheten komma fram, till att förlösa dessa känslor. Smärtsamma minnen och värderingar behöver tas upp till ytan för att transformeras och lämna plats åt nya. Därefter tillhör dåtiden just dåtiden det är inte vad vi är idag.

Vårt nya jag tillhör framtiden så småningom men just nu är i vi i nuet, i ett varande. Men ett andligt uppvaknande innebär också att lägga pussel på hur allt fungerar om funderingar om hur det nya livet nu blir.

För att förändras måste vi anamma det vi tror på i vårt hjärta, tidigare har vi bott i vårt sinne och har varit i vårt ego. Egot tystas för att hjärtats svar ska komma fram  och ut i verkligheten.

För att hitta sitt inre är det viktigt att meditera och hamna i neutralitet. Att vara i ett andligt uppvaknande innebär att släppa på kontrollen och känna tillit till processen. Jag har coopingverktyg för att sig igenom både bearbetning och annat som hör till ett andligt uppvaknande.

Namaste

Annika

Prioritera din själs önskan

Prioritera din själs önskan

Vi får ofta höra att mat, sömn och träning är de tre ben som vi bör stå på för att må bra. Jag anser att det också är väldigt viktigt att vi inte glömmer bort vår själs syfte. Vad vill din själ? Möter du ditt inre? Lyssnar du på din själ? Frågar du ditt hjärta vad du egentligen vill göra eller vad du vill ha?

För att komma närmare din själ behöver du skapa dig egentid för dig själv och tystnad. I tystnaden får du kontakt med din själ. Det är viktigt att vi mediterar för att komma närmare vår själ. Den mentala, fysiska och själsliga delen av oss måste vara i samklang för att hälsa ska främjas.

Namaste

Annika

Attraktionslagen

Attraktionslagen

Lika söker lika, det är attraktionslagen. Om du tänker på något du vill ha måste också din känsla stämma överens med det du önskar. Var medveten om att du kan ha blockeringar inom dig som hindrar dina känslor att blomma ut. Lika söker lika. Attraktionslagen.

Namaste

Annika