Kategori Andligt uppvaknande

Mitt andliga syfte

Mitt andliga syfte

Vilken väg för mig närmare mitt gudomliga syfte och vilket tar mig därifrån? Ett gudomligt syfte är en livsuppgift som finns i hjärtat, det är där vi hittar just det. Egot och sinnet varnar för att det är fel och att det är farligt och vad ska grannarna säga. I meditation och att via vår intuition lyssna inåt gör att vi hittar vår livsuppgift. Vad älskar vi att göra? Vad vill vi göra? Vad vill vi åstadkomma? Vårt hjärta sätter inte upp flera strategier på hur allt ska lösas, det följer vår livsplan istället.

För att kunna höra just vilken livsuppgift vi har behöver vi gå in i vår intuition och ta fram det vi vill utan att tänka på om det är möjligt eller inte. Steg ett är att hitta sitt livssyfte. Steg två är att lita på processen. Det finns en livsplan och vi går enligt den. Allt blir som det är planlagt. Att hitta sitt livssyfte är att arbeta med sig själv och ta sitt medvetande till en ny nivå. En okänd nivå av medvetande. Att vara sårbar. Hitta sitt hjärta och hitta sin livsuppgift.

Namaste

Annika

 

Andligt uppvaknande, vad innebär det?

Andliga upplevelser och andligt uppvaknande

I det andliga uppvaknande ingår att förändras och att göra plats för nya insikter och förändringar. Det är ett tufft arbete att rensa ut de gamla mönster av paradigm och beteenden man har haft. I takt med att denna förändring äger rum bit för bit finns det vänner som inte hänger med eftersom de ännu inte har upplevt detta och inte vibrerar på samma frekvens.

Alla svagheter vi tidigare har haft skall rensas ut vilket innebär att vi måste låta sårbarheten komma fram, till att förlösa dessa känslor. Smärtsamma minnen och värderingar behöver tas upp till ytan för att transformeras och lämna plats åt nya. Därefter tillhör dåtiden just dåtiden det är inte vad vi är idag.

Vårt nya jag tillhör framtiden så småningom men just nu är i vi i nuet, i ett varande. Men ett andligt uppvaknande innebär också att lägga pussel på hur allt fungerar om funderingar om hur det nya livet nu blir.

För att förändras måste vi anamma det vi tror på i vårt hjärta, tidigare har vi bott i vårt sinne och har varit i vårt ego. Egot tystas för att hjärtats svar ska komma fram  och ut i verkligheten.

För att hitta sitt inre är det viktigt att meditera och hamna i neutralitet. Att vara i ett andligt uppvaknande innebär att släppa på kontrollen och känna tillit till processen. Jag har coopingverktyg för att sig igenom både bearbetning och annat som hör till ett andligt uppvaknande.

Namaste

Annika

Ensamhet på din andliga resa

Ensamhet på din andliga resa

Att vara i ett andligt uppvaknande innebär bland annat att känna sig ensam. Du är inte ensam om att känna så. En andlig resa innebär att din identitet förändras och att du kommer i ett annat medvetande än det du var van vid tidigare.

När vi får in andra värderingar och en annan livssyn så släpper vi också en del på den energin som vi tidigare haft. Plötsligt är du i en annan vibration och vibrerar på en speciell frekvens. Dina vänner är kanske fortfarande kvar på din föregående frekvens vilket innebär att ni inte längre förstår varandra.

Senare får du nya vänner som vibrerar på samma energifrekvens som du men det dröjer oftast och därför känner vi oss ensamma. En del av den andliga resan är att vara med oss själva och arbeta med känslor och tankar och bearbeta det som hänt tidigare. Det inre arbetet  med att bearbeta behövs för att vi ska bli starka och självständiga och för att vi ska göra oss av med karma.

Namaste

Annika

Andligt uppvaknande- varför stannar vi i processen?

Andligt uppvaknande – varför stannar vi i processen?

Ibland kan vi uppleva att vi stannar upp i vår andliga resa, i vår uppstigning. Vi hamnar på en platå. I nästa stund öppnar vi upp vårt medvetande och stiger och expanderar snabbt, för att sedan stanna upp igen. Denna resa kan beskrivas som vågor som är i ett ständig rörelse även om vi inte uppfattar det på det viset.

Vi påverkas också av månen, solen, solarstorm och andra energier.

Vi påverkas också av problem som kommer upp som vi måste bearbeta vilket tar kraft ifrån oss först för att sedan ge oss mer energi.  

Livet innehåller stress och måsten och det påverkar också oss. När vi rör oss bland måsten och stress är vi inte öppna för att expandera vårt medvetande utan står på väntetid. Därefter kanske vi börjar att bearbeta och då höjs vår frekvens som vågor som höjs och sänks som är specifikt för oss. Allt är ok.

Vi har alla vår plats, vi tar oss fram när vi är mogna för det. Vi får råd ifrån våra änglar och guider vilket också gör att vi tar oss fram fortare.

Vår fysiska hälsa påverkar också vår andliga resa. I ett andligt uppvaknande har vi många fysiska symtom.

Vi lär oss om varande och om egot och nuet. Vi lär oss att tänka mindre på dåtiden och framtiden och att vara i nuet, mindfullness.

Vi utbildar oss också i vår andliga resa och detta varierar också, ibland studerar vi mycket och ibland inte alls.

Att meditera gör att vi kan komma vidare om vi känner att den andliga resan har stoppat. Träna ditt sinne till att bli tyst så du kan höra vad änglar och guider förmedlar till dig.

Acceptera att detta går i vågor och att du är precis där du ska vara. Du har din egen livsplan och andliga resa.

Namaste

Annika