Sjukdomsidentitet vid fibromyalgi och me/cfs kroniskt trötthetssyndrom

Sjukdomsidentitet vid fibromyalgi och me/cfs kroniskt trötthetssyndrom

Vid en kronisk sjukdom ändras identiteten på grund av sjukdomen. Min identitet förändrades bland annat av att vänner försvann och att jag inte orkade göra samma saker som innan.

En identitet förändras vid sjukdom i och med att man får en diagnos. En diagnos bekräftar att personens problem existerar och har ett namn. Diagnosen har både psykologisk och medicinsk betydelse.

Jag har märkt att min identitet förändrades vid mina sjukdomar me/cfs och fibromyalgi genom att jag fick en sjukdomsidentitet som tog över den föregående identiteten.

En sjukdomsidentitet innebär att tankar om sjukdomen tar över och och blir det övergripande i en  persons liv. Tankar om hur sjukdomen har uppkommit, diagnos och behandling tar över personens tankebanor.

Namste

Annika

Min vardag vid me/cfs kroniskt trötthetssyndom

Min vardag vid med me/cfs kroniskt trötthetssyndrom

Jag har haft alla symtom som finns vid denna sjukdom. Jag har varit sängliggande i perioder när jag har haft push on cycle vilket betyder skov på svenska.

Jag har haft kraftig huvudvärk som är vanlig vid me/cfs varför inga värktabletter har hjälpt mig.

Jag har haft värk i kroppen och svimningsanfall och utmattning så jag har fått stanna i sängen.

Jag har haft sömnsvårigheter fastän jag har varit väldigt trött.

Jag har haft hjärtklappning och andnöd samt feber.

Jag har varit utmattad.

Jag har haft urinträngningar.

Jag har haft neurologiska symtom som koncentrationssvårigheter.

Jag har haft kalla fötter och ömma lymfkörtlar.

Jag har haft viktförändringar.

Jag har haft återkommande halsproblem.

Jag har hela tiden haft influensasymtom.

Jag har haft överkänslighet emot mat, kemikalier och mediciner. Jag har därmed varit illamående m.m.

Jag har haft smärta och ömhet i kroppen, leder samt muskler.

Jag har haft svårt att sköta min hygien.

Jag har haft svårt för att fungera optimalt eftersom min hjärna inte har fungerat som innan jag fick sjukdomen.

Jag har haft olika symtom rörande temperaturen i kroppen m.m.

Du får gärna höra av dig till mig om du har en fråga eller om du vill boka healing och coachning under “kontakt”.

Namaste

Annika

Min vardag vid fibromyalgi

Min vardag vid fibromyalgi

Jag har varit sängliggande i många perioder och bara gått på toalett och till köket för att hämta mat. Vid dessa tillfällen har jag ätit mat i min säng.

Jag har varit väldigt dålig och haft svårt att gå speciellt smärtkänslig och värk under fötterna, vissa dagar har jag haft svårt att stödja på mina ben.

Jag har haft värk som varit ihållande, skärande och intensiva smärtinpulser vid fibromyalgipunkterna. Enligt diagnoskriterierna finns det 14 stycken fibromyalgipunkter.

Jag har haft yrsel och svimningsanfall och jag har också haft fibrodimma och dimsyn med rinnande ögon och näsa.

Jag har haft ihållande trötthet som varken har försvunnit vid vila eller sömn.

Jag har varit illamående och haft problem med matsmältningen, varför jag valt bort olika livsmedel.

Jag har haft kramp i fötterna.

Jag har varit ljud och ljuskänslig och haft svårt för beröring, varför jag har haft kläder som inte har suttit åt för tajt och kläder i bomull.

Jag har haft urinträngningar och haft sömnsvårigheter. Jag har haft svårt för att behålla mina vänner på grund av denna sjukdom.

Jag har haft svårt att lyfta och bära saker och har haft svårt med balanssinnet.

Jag har haft torra slemhinnor och varit svullen på olika delar av kroppen.

Jag vill gärna att du hör av dig till mig under “kontakt” angående dina besvär så kommer du beställa en behandling av mig innehållande healing och coachning.

Namaste

Annika

Min sjukdomshistoria vid fibromyalgi

Min sjukdomshistoria vid fibromyalgi

Jag har haft denna sjukdom sedan 2001 och var de två första åren sängliggande. Jag har haft de flesta symtom som finns i diagnoskriterna.

Jag är healer och andlig. Jag har nu fått en egen healing av mitt högre jag. Min healing heter Annikas compassion and soulhealing. Du har också nu en möjlighet att få denna  healing.

Jag är nu helt frisk.

Namaste

Annika

Min sjukdomshistoria vid me/cfs

Min sjukdomshistoria vid me/cfs kroniskt trötthetssyndrom

Jag fick denna sjukdom när jag var 17 år och då hade jag halsfluss vid tre olika tillfällen efter varandra som utlöste den.

Jag fick inte diagnos för denna sjukdom förrän 2011 på Gottfrieskliniken i Mölndal.

Jag har varit mycket sjuk och sängliggande och jag har också arbetat deltid i perioder.

Jag har haft flera symtom som ingår i diagnoskriterierna vid denna sjukdom.

Jag är healer och andlig och jag har fått av mitt högre jag en egen healing som har gjort mig frisk i denna sjukdom. Min egen healing heter Annikas compassion and soulhealing.

Du har nu också en möjlighet att boka denna healing under “kontakt”.

Namaste

Annika