Arkiv februari 2020

Lyssna till din kropp

 

 

Lyssna till din kropp!

Sinne känslor och kropp hör ihop så lyssna alltid på dessa. Oftast är det lättare att utgå ifrån kroppen och fråga den. Vad känner jag just idag i mitt solarplexus? Vad vill min kropp säga mig om just denna obehagskänsla? Att nysta upp vad kroppen vill säga är en gåva och en glädje.

Namaste

Annika

Dina tankar

 

Dina tankar

Bli uppmärksam på dina tankar. Vad säger du till dig själv varje dag? säger du snälla saker? uppmuntrar du dig själv? Vi behöver alla värme och uppmärksamhet samt bekräftelse.

Du kan ge dig det själv.

Vänta inte på att någon annan ska ge dig det utan ge det till dig själv. Du kan.

Fundera på hur kan just mina tankar hjälpa mig framåt?

Namaste

Annika

Frid i själen

 

Frid i själen får vi när vi stannar upp andas och är i varandet. Att vara i varandet innebär att vi kopplar bort oss ifrån de vanliga tankarna om hus hem och arbete. I stället går vi in i meditation- i varande och själen upplever frid. Börja att meditera i liten skala det räcker med 5-10 min.

Namaste

Annika

 

Empati

Att känna empati emot sig själv är en del i självkärlek och compassion. Empati till oss själva stärker oss och grundar oss, gör oss starka och hela. Du kan vända empatin mot dig själv genom självmedkänsla, uppmärksamma det du känner, erkänn den känsla du har. Var snäll mot dig själv, unna dig en spa dag hemma.

Namaste

Annika

 

 

Lyssna på din kropp!

Sinne känslor och kropp hör ihop så lyssna alltid på dessa. Oftast är det lättare att utgå ifrån kroppen och fråga den: vad känner jag just nu i mitt solarplexus? Vad vill min  kropp säga mig om just denna obehagskänsla? Att nysta upp vad kroppen vill är en gåva och en glädje till dig

Namaste

Annika

 

 

Dina tankar

Bli uppmärksam på dina tankar. Vad säger du till dig själv varje dag? Säger du snälla saker? uppmuntrar du dig själv? Vi behöver alla värme och uppmärksamhet samt bekräftelse.

Du kan ge dig det själv. Vänta inte på att någon annan ska ge dig det utan ge det till dig själv. Du kan. Fundera på hur just dina tankar kan föra dig framåt.

Namaste

Annika